Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vann, avløp og renovasjon

Vann, avløp og renovasjon (VAR) har totalansvar for planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsledninger og anlegg.

Virksomheten sørger for tilstrekkelig og sikker vannforsyning og miljømessig riktig avløpshåndtering. Disse tjenestene finansieres gjennom kommunale vann- og avløpsgebyrer etter prinsippet om selvkost.

Næringsdrift avfall er organisert som en del av VAR.  De har ansvar for drift av Bingsa avfallsanlegg og deponi med mottak og behandling av næringsavfall, samt innsamling av avfall fra virksomheter og bedrifter i kommunen. Næringsdrift avfall drives etter næringsøkonomiske prinsipper.

Myndighetsutøvelse etter forurensningsregelverket er også lagt til virksomheten.

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall og tømming av slam utføres av ÅRIM. Disse tjenestene finansieres gjennom kommunale renovasjons- og slamgebyr etter prinsippet om selvkost.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelms gate 11

Kontakt

  • Leder: Bjørn Skulstad
  • Telefon:
    • Leder: 70 16 27 26
    • Vakt etter kontortid: 95 16 20 00 (ikke sms)

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119