Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

NAV sosiale tjenester

Ut fra klientens behov for bistand, skal sosialtjenesten yte hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Sosialtjenesten skal i følge sosialtjenesteloven:

  • Fremme økonomisk og sosial trygghet.
  • Bedre levevilkårene for vanskeligstilte.
  • Bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
  • Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
  • Ha kvalifiseringsprogram for personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som gir rett til kvalifiseringsstønad.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Notenesgaten 6

Kontakt

  • Telefon: 55 55 33 33

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119