Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Servicetorg og dokumentsenter

Virksomheten består av tre team; trykkeri, servicetorg og dokumentsenter.

Servicetorget er kommunens kundeportal, og betjener publikumsmottak, yter informasjon og service, samt utøver forvaltningsoppgaver for samtlige kommunale virksomheter. Servicetorget har ansvar for informasjon om tjenestene på kommunens nettside, booking av møterom på rådhuset og administrering av kommunens felles annonse.

Trykkeri-grafisk produksjon omfatter ansvar for kopiering og ekspedering av politiske dokumenter og utarbeiding av grafisk informasjonsmateriell for enheter, virksomheter og samarbeidspartnere. Videre skal de stå for sortering, påføring av porto og utsendelse av post fra rådhuset.

Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens sentrale post og arkivfunksjoner med blant annet håndtering av innkommet post, samt registrering, scanning og arkivering for kommunens sentrale saksbehandlingssystem. Dokumentsenteret håndterer også elektronisk postmottak og håndterer/kvalitetsikrer postlistene som etterspørres av innbyggere og media.

Virksomheten skal stå for arkivfaglig ledelse i kommunen, herunder tilsyn med at virksomheter og stabsenheter overholder krav til arkivhold gitt i lover og forskrifter.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11

Kontakt

  • Leder: Liv Grete Orvik
  • Telefon: 70 16 23 16

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119