Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat (formannskapskontoret) er administrativt plassert i sentraladministrasjonen med ordføreren som nærmeste overordnede i det daglige arbeidet.

Politisk sekretariat er servicekontor for de folkevalgte og sekretariat for:

 • Bystyret
 • Formannskapet
 • Bystyrets tre faste utvalg:
  • Plan- og byggesaksutvalget
  • Helse og velferdsutvalget
  • Kultur- og oppvekstutvalget
 • Klagenemnda
 • Kontrollutvalget for skjenkesaker
 • Eldrerådet
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede
 • Bydelsutvalgene (5)
 • Valgstyret
 • Ungdomsrådet

Sentrale tjenester

 • støtteapparat for ordføreren i hennes daglige arbeid
 • avvikling av møter, dvs: møteplan, innkallinger, protokollføringer, kunngjøringer, osv
 • folkevalgtes arbeidsvilkår, godtgjørelser mm
 • opplæring av og rådgivning og informasjon til de folkevalgte
 • organisering av og reglement for folkevalgte organ
 • service til media, publikum om vedtak og det politiske systemet
 • planlegging og gjennomføring av arrangement, møter, representasjonsoppgaver mm der ordføreren er vertskap
 • valg av nemnder, utvalg mm
 • stortings- og sametingsvalg
 • fylkestings- og kommunestyrevalg
 • folkeavstemminger og innbyggerinitiativ

Adresse

 • Postadresse: Postboks 1521
 • Postnr: 6025
 • Poststed: Ålesund
 • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11
 • E-post:

Kontakt

 • Leder: Irene Kalstad Aase
 • Telefon:
  • 945 39 927 (felles)
  • 951 01 510 (leder)

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119