Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Merknad

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Plan og bygning

Tjenestene som leveres av Virksomhet plan og bygning omfatter utarbeidelse og behandling av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, behandling og oppfølging av byggesaker og fradelingsaker. De ansatte er delt mellom bygningsseksjonen og planseksjonen.

Servicetorget (åpningstider 09.00 -15.30) kan svare på spørsmål om plan- og byggesaker og viser eventuelt videre til saksbehandler.  

Bygningsseksjonen er åpen for publikumskontakt mandag, onsdag og torsdag kl. 12.30-15.45.

 

 

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11
  • E-post:

Kontakt

  • Leder: Ole Andreas Søvik
  • Telefon: 70 16 26 21

På kartet

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119