Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Personvernombud

Ålesund kommune har inngått avtale med Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal (IKA) om kjøp av tjenesten personvernombud.  
Personvernombudet rettleder kommunene slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheter, og være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du har behov for hjelp til å sikre dine rettigheter.

Les mer om personvern her.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119