Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Personal og organisasjon

Virksomhet personal og organisasjon ivaretar strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning på vegne av rådmannen. Dette inkluderer utviklingen av overordnede mål og strategier for kommunenes arbeidsgiverrolle, utviklingen av system, rutiner og regler innen personal, lønn, HMS, kompetanse, organisasjonsutvikling, samt å være partsrepresentant som arbeidsgiver i forbindelse med forhandlinger og andre arbeidsrettslige situasjoner.


Virksomheten er videre en støttetjeneste til de andre virksomhetene, foretakene, og rådmannens stab. Den produserer støttetjenester knyttet til;

  • lønn og godtgjørelser, registering av og oppfølging av refusjonskrav.
  • pensjon og personalforsikringer.
  • rekrutteringsbistand, herunder utlysning, søkerlister, utvelgelse, og tilsetting.
  • personaladministrasjon, herunder drift og vedlikehold av personaldatasystem, tidsregistreringssystem, systemansvar for adgangskort og tjenestebevis.
  • bistand i vanskelige personalsaker, attføring, med mer.
  • HMS, Kompetanse og organisasjonsutvikling, forhandlinger mm
  • sekretariat for arbeidsmiljøutvalget, forhandlingsutvalget, attføringsutvalget, administrasjonsutvalget, kontaktutvalget, og de forskjellige IA-utvalg.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119