Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Møre og Romsdal 110-sentral KF

ADMINISTRASJON

Daglig leder og administrasjon er på brannstasjonen i Ålesund.

Foretaket er rent kommunalt og er eid av Ålesund kommune, men med et styre sammensatt av representanter fra alle regionene i Møre og Romsdal. Det er regionsrådene som innstiller representantene til styret og det er bystyret i Ålesund som vedtar styret. Foretaket dekker cirka 83 brannstasjoner og 37 kommuner med ca. 245 000 innbyggere.

STYRET

Ålesund bystyre har oppnevne én styrerepresentant m/vara samt nytt styre etter innstilling fra regionsrådene:

Representant Valgperiode
Ivar T. Østrem, leder
Nils Inge Bjerknes, ansattes representant
Nils Johan Gjendem, vara
Oddbjørn Øien, vara
Stian Jørgensen, vara
Ove Lars Økland, vara

09.05.2012 - 09.05.2019

Jan Ove Tryggestad, nestleder
Odd Arne Hansen
Jan Petter Hammerø
Eilif Magne Leirvik, vara

09.05.2012 - 31.12.2017

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Sjømannsveien 1 b
  • E-post:

Kontakt

  • Telefon: 70 11 99 99

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119