Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Koordinerende enhet

I Ålesund kommune er Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering organisert sammen med Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet (KE) har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/ bruker og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer.

Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for arbeid med individuell plan, og koordinator. Fra 1. januar 2019 er koordinerende enhet også kommunens kontaktpunkt for pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11
  • E-post:

Kontakt

  • Telefon: Sentralbord : 70 16 22 00
  • Forløpskoordinator: Torill Huse 9453 9914
  • Individuell plan, koordinator og SamPro IP: Mona Vedlog 9453 3564

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119