Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dokumentsenter

Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens sentrale post og arkivfunksjoner med blant annet håndtering av innkommet post, samt registrering, scanning og arkivering for kommunens sentrale saksbehandlingssystem. Dokumentsenteret håndterer også elektronisk postmottak og håndterer/kvalitetsikrer postlistene som etterspørres av innbyggere og media.

Virksomheten skal stå for arkivfaglig ledelse i kommunen, herunder tilsyn med at virksomheter og stabsenheter overholder krav til arkivhold gitt i lover og forskrifter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119