Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Beredskap

Beredskapssjefen er en del av rådmannens stab.

Beredskapssjefen samordner kommunens overordnede arbeid med risiko, sårbarhet og beredskap.

Adresse

  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgt. 11

Kontakt

  • Leder: Albert E. Gjørtz

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119