Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ålesundregionens havnevesen

Ålesundregionens havnevesen (ÅRH) er et havnefaglig organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmes-sige oppgaver kommunene er tillagt etter havne- og farvannsloven. De fire kommunene som pr. 2007 er med i samarbeidet er Giske, Sula, Haram og Ålesund.

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av folkevalgte representanter sentanter oppnevnt av Kystverket og Forsvaret.
Til å lede Ålesundregionens Havnevesen virksomhet skal havnerådet oppnevne et havnestyre som etter havnerådets bestemmelse skal bestå av enten 5 eller 7 medlemmer med personlige vara-medlemmer. I overensstemmelse med Fiskeridepartementets anbefalinger skal medlemmene av havnestyret ha en faglig bakgrunn som sikrer effektivitet i den daglige forretningsmessige driften av havnen. De ansattes representant i havnestyret inngår i havnestyrets samlede medlemstall.

Adresse

Kontakt

  • Telefon: 70 16 34 00

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119