Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Aktivisering og velferdstjenester

Virksomhetens målsetting er å bidra til at eldre mennesker skal gis mulighet til å være hjemmeboende lengst mulig. Dette oppnås blant annet gjennom trivsel, mestring og en meningsfylt hverdag. Næringsrik mat, fysisk aktivitet og sosialt samvær med andre mennesker er viktige faktorer for å fremme god fysisk og psykisk helse.

Oppgave for virksomheten, med hele kommunen som dekningsområde, er å arbeide forebyggende og samordne basistjenester til hjemmeboende personer; støttekontakttilbud, seniorsenter, aktiviserings- og dagtilbud.

Virksomheten har sine administrative lokaler i Kliprasenteret.

Tjenestene er fordelt på tre områder.

  • Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.
  • Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering/habilitering i institusjon.
  • Kjernetjenester knyttet til pleie og omsorg i hjemmet.

Fysioterapi, ergoterapi, syn og hørsel

Ergo- og fysioterapitjenesten og syn- og hørselskontakt er en del av virksomheten aktivisering og velferdstjenester.

De kan kontaktes på tlf 70 16 44 00 eller e-post felles e-postadressen

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Fjellgata 42, 6003 Ålesund
  • E-post:

Kontakt

  • Leder: Ida Skotheim
  • Telefon: 70 16 30 50 / 70 16 30 51

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119