Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Interkommunale selskap

Kommunerevisjon

Ålesund kommune hører til kommunerevisjonsdistrikt 3 i Møre og Romsdal

Sunnmøre regionråd

Sunnmøre regionråd IKS (SR) er regionråd og samarbeidsorgan for 17 kommuner på Sunnmøre og i Romsdal. Sunnmøre regionråd er organisert som som et IKS.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119