Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hedersbevisninger og priser

Ålesund har seks hedersbevisninger og priser som primært skal tildeles årlig.

Prisene deles ut på bystyrets siste møte, som er 5. desember 2019.

De seks prisene og hedersbevisningene er:

Foreslå kandidater

Forslag til kandidater kan fremmes av privatpersoner, organisasjoner og institusjoner. Forslagene må være skriftlig og inneholde opplysninger om kandidat(ene) som fremmes og en begrunnelse for at vedkommende bør få prisen.

Fristen for å sende inn forslag er i oktober årlig. Dato vil bli annonsert. Forslagsfristen 2019 er 10. oktober.

Bruk digitalt skjema for å foreslå kandidater.

Forslag kan også sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119