Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Geografi

Ålesund kommune måler ca. 98 kvadratkilometer, hvorav 8 kvadratkilometer er jordbruksareal.

Ålesund ligger yterst ved fjordsystemene på Sunnmøre og omfatter øyene:

  • Hessa (4 km2) i vest
  • Aspøya (0,5 km2)
  • Nørvøya (7 km2) i midten
  • Oksnøya (Ålesunds halvdel av øya er 58 km2) i øst
  •  Ellingsøya (22 km2) er en langstrakt øy i nord, atskilt fra de førstnevnte øyene ved Ellingsøyfjorden. Det er tunellforbindelse under fjorden fra byensentrum.

Til Ålesund hører også en rekke små øyer, de fleste ubebodde. I nord går kommunegrensen langs Grytefjorden mellom Ellingsøya og fastlandet. Valderhaugfjorden danner grensen mot øykommunen Giske i nordvest og i sør går Hessafjorden/Borgundfjorden mellom Ålesund og Sula.

Øyene er langstrakte i østvest-retningen, ofte med bratte sider mot nord og vest og slakkere sider mot øst. Landskapet er kupert med til dels markerte fjelltopper som Sukkertoppen (316 m.o.h.) på Hessa og utsiktspunktet Aksla (189 m.o.h.) på Nørvøya. Berggrunnen består av gneis.

Kommunen tilhører Sunnmøre politidistrikt og Ålesund domssogn.

Bysentrum

Bysenteret ligger på Aspøya og Nørvøya, ved Hellesundet mellom øyene og mot havneområdene i sør. Her ligger forretninger, adminstrasjon, hoteller, offentlig og privat tjenesteytiing og med kaianlegg både på sør- og nordsiden av byen. Sentrumsarealene er små og senteret trangt. Det særpregede fuglefjellet Rønneberghaugen ble etter stor strid skutt vekk for å gi større plass i sentrum. Utbygging av industriområder og institusjoner har i stor grad skjedd østover fra senteret langs Borgundfjorden.

Avstander

Det er i to hovedretninger målingene skal gjøres - innover og utover. I Ålesund betyr dette henholdsvis østover og vestover. Utgangspunktet er det midterste av alt: Hellebroa (nullpunktet).

Kommunegrenser

Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1977 da øya Sula ble skilt ut fra Ålesund som egen kommune. De tidligere kommmunene Ålesund og Borgund ble slått sammen til en kommune i 1968. Se også historien om bygrenser.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119