Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h
 • Hjem

Hva kan vi hjelpe deg med?

Servicetorget
Adresse:
Besøksadresse: Rådhuset 1.etg.
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund
:
Telefon:
Tlf: 70 16 20 00
Faks:
Fax: 70 16 20 25
Diverse informasjon:
Åpningstider: kl 09.00 - 15.30

Kommunens mål er fornøyde innbyggere. Derfor har kommunen opprettet Servicetorget for å sikre bedre service, raskere saksbehandling og for å bringe kommunens tjenester nærmere brukerne.

Servicekonsulentene svarer på det meste og henviser videre når det er nødvendig.

Eksempel på tjenester:

 • Utdeling av generell informasjon (brosjyrer, skjemaer, etc.)
 • Byggesaksveiledning, saksgang etc.
 • Mottak av klager på snøbrøyting, renovasjon, vann, avløp, veg etc.
 • Opplysninger om skoler og barnehager
 • Mottak av søknad på kommunale og private barnehager
 • Skriver ut kart og tar i mot bestilling av kart m/naboliste til byggesaker
 • Opplysninger om gårdsnr., bruksnr., hjemmelshavere, tomtestørrelse etc.
 • Bistår brukerne med å fylle ut alle slags skjemaer
 • Opplysninger om reguleringsplaner som henger ute til offentlig ettersyn
 • Mottak av gravemeldinger.
 • Se også informasjon under portalen tjenester, hvor du kan få hjelp 24 timer i døgnet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119