Spesialundervisning for vaksne

Spesialundervisning for vaksne

Vaksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning.

Vaksenopplæring: Spesialundervisning for vaksne

Til toppen