Spesialundervisning for vaksne

Spesialundervisning for vaksne

Vaksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning.

Til toppen