Viktig informasjon om korona

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Kommunen skal gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du er utlending mellom 16 og 67 år og har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphald. Ordninga skal gi deg moglegheit til å delta i arbeidslivet.

Lover og reglar

Lover

Introduksjonsloven

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

Til toppen