Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Kommunen skal gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du er utlending mellom 16 og 67 år og har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphald. Ordninga skal gi deg moglegheit til å delta i arbeidslivet.

Det er krav og rett og plikt til opplæring

Du kan ha rett til gratis opplæring eller plikt til å ha gjennomført slik opplæring for å kunne søke permanent opphald eller statsborgerskap seinare. 

Tidspunktet du fekk oppholdsløyve, ankom Norge eller alderen din avgjer om du har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (introduksjonsloven § 17).

Sjå oversikt over rett og plikt på imdi.no

Kvar skjer opplæringa?

Ålesund vaksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Undervisninga går føre seg i Ålesund sentrum. Adressa er Parkgaten 11. Bygget er gamle Nørvøy skole.

Kurs i norsk for innvandrarar

Det blir arrangert kurs for nybegynnarar og viderekomne, både på dag- og kveldstid, på følgande nivå:

 •     Alfabetiseringskurs
 •     Nybegynnarkurs (A1)/beginner
 •     Mellomnivåkurs (A2)/intermediate
 •     Vidaregåande kurs (B1)/intermediate
 •     Vidaregåande kurs (B2)/advanced

Etter at du er kartlagt og har hatt ei eventuell språkprøve, blir du plassert i ei gruppe som er tilpassa nivået ditt.  

 • Norskkurs på dagtid:
  • kvardagar frå kl. 08.30 - 12.00
  • eller 08.30 - 14.00.
 • Norskkurs på kveldstid for nybegynnarar:
  • 90 timars kveldskurs med oppmøte to kveldar per veke, ca. 15 veker.
  • Oppstart haust og vår.  
  • Tid: Kl 17.30 – 20.00 (tre undervisningstimar).
  • Del 1: Arbeider fram mot A1-nivå Del 2: Arbeider fram mot A2-nivå  
 • Norskkurs på kveldstid for vidarekomne  
  • Undervisning på to ulike nivå. Oppmøte er to kveldar per veke.

Norskprøver i lesing, skriving, lytting og munnleg produksjon blir arrangert 4 gangar i året.

Nyttige lenker:

Kurs i samfunnskunnskap for innvandrarar

Ålesund vaksenopplæring har kurs to gongar i året for deltakarar frå Ålesund og nabokommunane.

 • Tidspunkt:
  Kursa blir arrangerte i vinter- og haustferien, som brukar å vere i februar/mars og september/oktober,  i tillegg til tre etterfølgande laurdagar. Kurset blir avslutta med obligatorisk prøve i samfunnskunnskap.
 • Språk:
  Skolen tilbyr kurs på norsk og fleire andre språk etter behov.  
 • Pris:
  Kurset er gratis for deltakarar som har rett og plikt til undervisning i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Andre må betale kr 3 800,- per kurs.

Nyttige lenker:

Påmelding

Send e-post til skolen for påmelding, eller ta kontakt ved frammøte. 

Betaling

Deltakarar som skal betale kurset sjølve, eller den som eventuelt skal betale kurset for deltakaren, inngår ein kontrakt med skolen for ein viss periode. Faktura blir sendt i tråd med kontrakten.

Lover og reglar

Lover

Introduksjonsloven

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

Til toppen