Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Kommunen skal gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du er utlending mellom 16 og 67 år og har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphald. Ordninga skal gi deg moglegheit til å delta i arbeidslivet.

Lover og reglar

Lover

Forskrifter

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere.

Kontakt Ålesund vaksenopplæring

Ålesund vaksenopplæring arrangerer kurs og gir tilbod til vaksne med behov for å lære meir - enten for å kvalifisere seg for vidaregåande skule, tilpasse seg endra krav i arbeidslivet, utfordringar etter sjukdom/skade. Vi gir òg opplæring til innvandrarar som treng språk og samfunnskunskap for å kunne ta vare på rettar og pliktar i eit nytt land. Ta kontakt med skolen eller avdelingar her.

Til toppen