Jobbsjansen for innvandrerkvinner

Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få mulighet til å kvalifisere seg til arbeid eller utdanning med mål om jobb i barnehagesektoren.

Jobbsjansen er i regi av Ålesund voksenopplæring i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Hovedmålet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller utdanning.       

Jobbsjansen Ålesund har valgt å innrette seg mot en målgruppe kvinner som trenger å styrke både språkferdigheter og annen form for kvalifisering for å kunne jobbe i barnehage.       

Kan Jobbsjansen være noe for deg?

 • Ønsker du å jobbe i barnehage?        
 • Er du motivert til å komme i jobb eller utdanning?        
 • Er du hjemmeværende uten egen inntekt?        
 • Har du mulighet til å delta på fulltid (37,5 t i uka)?        
 • Er du mellom 18 og 55 år?        

Da kan kanskje Jobbsjansen være noe for deg!

Dette kan vi tilby deg

Gjennom et individuelt tilpasset program skal du få styrket kvalifikasjonene dine. Målet er at dette skal gi deg varig tilknytning til arbeidslivet, slik at du kan bli økonomisk selvhjulpen. Denne støtta kan for eksempel være:       

 • Tett oppfølging        
 • Yrkesrettet norskopplæring og/eller grunnskoleopplæring        
 • Karriereveiledning        
 • Arbeidspraksis med mulighet for lønnet arbeid        
 • Du kan ha rett på stønad i perioden du deltar i Jobbsjansen.   Eventuelle andre ytelser og inntekter kan påvirke dette.        

Vil du bli med på Jobbsjansen?

Krav til deg som søker:

 • Det må ha gått to år eller mer siden du avsluttet introduksjonsprogrammet.       
 • Du kan ikke være deltager i kvalifiseringsprogrammet (KVP) hos NAV ved oppstart Jobbsjansen.       

Søk om å bli med på Jobbsjansen

Du vil bli kontaktet for en samtale når vi har fått søknaden din.

Ansvarleg for tenesta