Viktig informasjon om korona

Grunnskole for vaksne

Grunnskole for vaksne

Grunnskoleopplæring for vaksne gjeld personar som av ulike grunnar ikkje har fullført grunnskolen. Retten gjeld også minoritetsspråklege med opphalds- og arbeidsløyve.

For å gi den enkelte eit best mogleg tilpassa opplæringstilbod, vil søkarar bli innkalla til ein kartleggings-/rådgivingssamtale.

Til toppen