Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Grunnskole for vaksne

Grunnskole for vaksne

Grunnskoleopplæring for vaksne gjeld personar som av ulike grunnar ikkje har fullført grunnskolen. Retten gjeld også minoritetsspråklege med opphalds- og arbeidsløyve.

For å gi den enkelte eit best mogleg tilpassa opplæringstilbod, vil søkarar bli innkalla til ein kartleggings-/rådgivingssamtale.

Til toppen