Viktig informasjon om korona

Sommarskolen

Sommarskolen

Sommarskolen i Ålesund 2021 går av stabelen i veke 25, 26, 31 og 32. Sommarskolen skal gi elevar faglege, sosiale og kulturelle tilbod. Som igjen skal motivere i overgangen mellom barne- og ungdomsskole eller frå ungdomsskole til vidaregåande opplæring.

Sjå oversikt over tilboda i sommarskolen.

Dette er nyttig å vite om sommarskolen før du melder deg på:

  • Sommarskolen er for elevar frå 4. til 10. trinn (født 2011 - 2005). Det vil bety alle som i dag går i 4. klasse og oppover kan søke om plass på sommarskolen. Eksempel er at om barnet ditt no går 7. trinn, skal ein søke på kurs som har som målgruppe 7. trinn.
  • Kursa varer frå måndag til fredag, og har oppmøte mellom klokka 9.00 til 15.00 (endringar kan variere frå dei ulike kurstilboda). Det vil finnast ulike kurstilbod i heile Ålesund kommune og dei er arrangert av både kommunale og eksterne aktørar. 
  • Målet er at barn og unge skal få fine opplevingar, føle meistring, læringsglede og danne nye vennskap utover det ordinære skoleåret. Og det beste; alt er gratis!
  • Etter at kursplassane er fordelte og stadfesta, vil du som føresett eller elev få informasjon direkte frå arrangøren. Kontaktinformasjon direkte til arrangør ligg i oversikt over tilboda.
  • Smittevernet er viktig og dette følger alle aktørar under sommarskolen. 

Tilrettelegging

Informasjon på fleire språk

Slik melder du deg på, eller ditt barn

Vi har laga ei oversikt over alle tilboda i sommarskolen. Vi har heile 1600 gratisplassar fordelt på 50 ulike kurs! 

Bruk tida godt saman med barnet ditt for å sjå om nokre av kursa kan vere aktuelle. Kvart kurs har plassbegrensingar og påmeldinga er bindenande. Kvart barn kan melde seg på eitt kurs. Sjå gjerne til nyttige ting å vite øverst på sida her.

Påmelding er i Tikkio. Vi legg ut fleire billettar fredag 11. juni klokka 12.00 - påmeldingen stenger ei veke før kurset startar.

Sjå oversikt over tilboda i sommarskolen.

Har du feilbooka?

Sit du med mange billettar og ikkje treng alle, ber vi deg vere snill å kansellere dei du ikkje treng slik at andre kan få nytte dei.

Vi har ikkje venteliste og det går dessverre ikkje ann å bytte ein booka plass. Ønsker du ikkje plassen din, kan du kansellere eller trekke deg frå plassen i Tikkio.

  1. Gå inn i Tikkio.
  2. Vel brukarkonto og oversyn over billett.
  3. Vel kanseller billett.

Har du spørsmål?

Ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss ein mail på: sommerskolen@alesund.kommune.no 

Til toppen