Kva er SFO?

Skolefritidsordninga (SFO) er eit tilbod til elevar før og etter skoletid, og i nokre av skoleferiane.

Ansvarleg for tenesta