Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

PPT - pedagogisk psykologisk teneste

Pedagogisk- psykologisk teneste (PPT)

Kort fortalt

  • PPT skal hjelpe barnehagar og skular med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at dei legg til rette for barn, elevar, lærekandidatar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og vaksne med særlege behov.

  • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skule. Dersom du som forelder eller føresett er bekymra, kan du ta kontakt med skulen eller barnehagen. 

  • PPT skal hjelpe barn, elevar, lærekandidatar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og vaksne med særleg behov for tilrettelegging. Føremålet er at dei får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. PPT skal også hjelpe barnehagar og skular med å legge til rette for barn og elevar med særlege behov. 

Kontaktinformasjon

E-postadresse: pp-tjenesten@alesund.kommune.no

Telefonnummer til Ålesund PPT: 70 16 25 00

Til toppen