Ferie og fridagar i barnehagane

Ferie og fridagar i barnehagane

Her finn du informasjon om ferier og planleggingsdagar i barnehagane.

Kort fortalt

  • Alle barn skal ha minst 4 veker ferie i løpet av året, 3 av vekene skal være samanhengande.
  • Barnehagane fastset eigne planleggingsdagar.

Når er kommunale barnehagar stengte? 

  • Dei kommunale barnehagane er stengte laurdag, søndag, helligdagar, offentlege fridagar, julaftan og nyttårsaftan.

  • Dei kommunale barnehagane er feriestengte i juli. 

  • Barnehagane er stengte når det er planleggingsdagar. Det er fem dagar i året. 

Når er private barnehagar stengte? 

Private barnehagar har eigne vedtekter som bestemmer opningstida. Dersom barnehagane er feriestengte, vil du finne informasjon om det i vedtektene deira.  Vedtektene finn du på barnehaganes eigne sider. 

Gå til oversikt over alle barnehagane i Ålesund. 

Til toppen