Informasjon om Koronaviruset

Folkehelseinstuttet har samla fakta om koronaviruset på nettstaden sin. Her finn du fakta om korleis viruset smittar, hygieneråd og kva du skal gjere om du mistenker at du er sjuk. Sjå vår samlesak om Koronavirus for status på arbeidet i Ålesund. 
 

Siste nytt

  • 28.02.2020 Ny sjølvbeteningsløysing for bustønadmottakarar
    Husbanken har lansert ein ny og forbetra sjølvbeteningsløysing for dei som søkar om og får bustønad.
  • 28.02.2020 Skattelista kan lesast elektronisk
    Fredag 28. februar blir skattelista for eigedomsskatt lagt ut til offentleg ettersyn i fire veker. Her kan du lese den elektronisk, i perm hos innbyggartorga eller biblioteket på Moa.
  • 27.02.2020 Tilskot til lag og organisasjonar
    Ålesund kommune kan gi tilskot til frivillige lag og organisasjonar som utfører helse - og sosialrettede oppgåver mot innbyggarane i Ålesund kommune. Søknadsfrist er 27. mars.


I fokus

Til toppen