Nyheter

> Nyhetsarkiv

Vil du vere valmedarbeidar?

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval. I år vil valet bli gjennomført som om Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund allereie er ein kommune og vi treng...

Gebyrforskrift på høyring

Gebyrforskrift for feiing, vatn, avløp, reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for nye Ålesund er no ute på høyring med frist 1.9.2019.

Kommunen har feilaktig innført gebyr

I 2018 og 2019 har Ålesund kommune avkrevd totalt 330 400 kroner i gebyr for nedgravde oljetanker. Dette viser seg å være feil tolkning av en hjemmel i forurensningsloven, og...

Har du et kulturprosjekt?

Vi vil gjerne stimulere til den frie delen av kunst- og kulturlivet og har derfor et kulturfond som du kan søke midler av. Fristen er 1. august.

Gratulasjoner fra fylkesmann Rigmor Brøs…

Fylkesmann Rigmor Brøste deltok i bystyremøtet 20. juni for å gratulere Ålesund kommune med utmelding av ROBEK-lista. Bystyret vedtok også 200.000 til Ålesund Pride og 300.000 til skolemat prosjekt.

Hva er bypakken?

De viktigste trafikk- og bymiljøprosjektene i Ålesund er nå samlet i en bypakke.

Siste bystyremøte før sommeren

Torsdag 20. juni er bystyremøte og blant sakene er årsmelding og årsregnskap, plastfri kommune, etablering av seremonirom og etablering av utviklingsselskap for utvikling av Ålesunds sørside.

Vil du lage ny kommunesong til nye Ålesu…

Nye Ålesund kommune inviterer til song-konkurranse for å feire den nye kommunen.

Vil du kjøpe en miljøstasjon?

Innbyggerne i Ålesund nå har fått dunk for glass- og metallemballasje og nå skal 10 miljøstasjoner fjernes. Vil du kjøpe en miljøstasjon?   

Kommunen har nå egen bemanningsavdeling

Slik kan vi bidra til å rekruttere og ansette flere faste og dyktige medarbeidere innen helse og omsorg, forteller avdelingsleder Jann Harald Røst.

Bilettsalg på bibliotekene

Børsen stenger dørene og fra høsten kan du kjøpe kulturbilletter på biblioteket i byen og på Moa.

Ombygging på Kolvikbakken - status per 1…

15. mai inviterte Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) til informasjonsmøte om ombyggingsperioden for Kolvikbakken ungdomsskole. Her har vi samlet innhold fra møtet og en status for ombygggingen på Kolvikbakken.

Kartlegg naturtyper på Ellingsøya

Kartleggingen er ei langsiktig, nasjonal satsing som Stortinget vedtok i 2015 for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Grunneiere vil få eget brev. 

Stengte kryss på grunn av graving

Det graves nå i Parkgata og krysset mellom Storgata, Løvenvoldgata og Parkgata er stengt frem til ca 5. juli. Selve arbeidet videre i Parkgata vil pågå frem til november.  

Skal du tenne St. Hans bål?

Da skal dette registreres hos Ålesund brannvesen. Meldeskjema må fylles ut og sendes innen 20. juni.

Økte midler til bibliotek og kulturfond

Formannskapet tilrår til bystyret at mindreforbruket fra 2018 skal gi 2 millioner inn på kommunens kulturfond og 400.000 til nye innkjøp til biblioteket. Endelig vedtak gjøres i bystyret.

Formannskapet møtes 11. juni

Årsregnskap og årsmelding for 2018 skal opp, samt budsjett for 1. tertial. Ellers på saklista står utviklingsselskapet for sørsida, kinokontrakt og seremonirom. Følg møtet live fra kl. 09.30.

Storviltjakt 2019 på Vasstranda

Jaktretten for felling av en hjort og et rådyr på Ålesund kommunes eiendom på Vasstranda skal leies ut for jaktsesongen 2019. Interesserte må melde seg innen 2. juli.

Vedtok ei bypakke på 3,65 mrd. kroner

Et flertall på 26 mot 23 stemmer gikk 6. juni inn for en redusert Bypakke Ålesund på om lag 3,65 mrd. kroner. Les innholdet i Bypakka og se video!  

Endelig behandling av Bypakke i bystyret

Bystyret møtes 6. juni  og blant sakene er endelig behandling av Bypakke Ålesund, fremdrift for Sørsideskolen og Ålesund som «plastfri» kommune. Møtet blir streamet på nett fra kl. 17.00!

Hjelp brannvesenet å forebygge brann!

Nå skal det bli enkelt å sende bekymringsmelding til brannvesenet. 

Har du fått gratis HPV-vaksine?

For de unge kvinnene som har tatt imot tilbud om gratis HPV-vaksine haster det nå å få satt siste dose. Ta kontakt med helsestasjonen!

Flertall i sak om Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund fikk flertall med 7 mot 5 stemmer i Ålesund formannskap i dagens møte 28. mai. Dermed sendes saken videre til bystyret for endelig lokalpolitisk behandling 6. mai.

Husk forbudet mot fossil energi

Har du kanskje en slik tank i hagen? Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å bruke fossil energi som olje og parafin til oppvarming av bygninger i...

Ingen streik i kommunesektoren

Det er enighet i meklingen i kommunal sektor. Det betyr at det ikke blir noen streik for verken lærere, sykepleiere eller andre fredag 24. mai.  

Skal du bygge?

Har du tenkt å snekre noe på eiendommen din? Sjekk her om du kan du bygge uten å søke - før du setter i gang.

Her er de offentlige toalettene

Hundretusenvis av turister gjester Ålesund hvert år og tilgangen til blant annet toalett er viktig. Her er oversikten over de offentlige toalettene.

SPIRE – Kamelen

21. juni står spellemannsnominerte Kamelen på Terminalen byscene for å underholde ungdommer i alderen 14 – 18 år med sin musikk.

Hva skjer med sykkel, kollektiv og gange…

Mange tror bypakken bare handler om store vegprosjekt, men den handler også om viktige tiltak for sykkel, kollektiv og gange. 13. mai hadde vi  informasjonsmøte på NTNU og presentasjonene kan...

Invitasjon til informasjonsmøte

Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) inviterer til informasjonsmøte om ombyggingsperioden for Kolvikbakken ungdomsskole 15. mai kl. 18.00-19.30 i Foajéen på Parken kulturhus.

> Nyhetsarkiv