Vil du vere ein del av leiargruppa i Haram 2024?

Haram 2024 søker no kommunalsjefar til Helse og omsorg, og Skule og barnehage. Desse skal i prosjektfasen fram til 01.01.24 arbeide saman med påtroppande kommunedirektør for å bygge nye Haram kommune, i tett dialog med noverande Ålesund kommune.

Molo og eit fyr med hav og fjell i bakgrunnen - Klikk for stort bileteNordøyvegen Torill Myren / Ekkolodden

Det vart nyleg gjort fire tilsettingar i leiinga til nye Haram kommune. No er dei to siste kommunalsjefstillingane utlyst. 

Kommunalsjef Skule og barnehage

Kommunalområde Skule og barnehage har ansvar for kommunen sine oppgåver som skule- og barnehageeigar og som skule- og barnehagemynde (jf. lov om barnehage og opplæringslova). Gode tverrfaglege rutinar og samarbeidsformer mellom skule og barnehage og mot kommunalområdet Livsløp står sentralt i arbeidet for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen. 

Les heile stillingsutlysninga på eiga side.

Kommunalsjef Helse og omsorg

Kommunalområde omfattar helse og omsorgstenester i institusjon, buteneste, omsorgsbustadar, heimebaserte tenester og dagtilbod. Kommunalområdet har og ansvar for avlastning og BPA (kommunal regi).

Les heile stillingsutlysninga på eiga side.

Meir informasjon 

Søknadsfrist er 18. april. Sjå heile stillingsutlysinga ved å trykke på knappane over. For meir informasjon om ledige stillingar og søknadsprosessen, sjå samlesida Jobb hos oss.