Vi lagar nye reglar for tidsavgrensa arbeid på kommunal veg

Er du entreprenør, byggherre eller eigedomsutviklar? Vi har no ute til høyring to ulike dokument som regulerer tidsavgrensa bygge- og anleggsarbeid på kommunal veg, og vi vil gjerne ha di tilbakemelding.

Foto av stillas på fortau - Klikk for stort bilete

Retningslinjer for arbeidsløyve på kommunal veg gir føringar for kva som skal til for å få lov å gjennomføre arbeid på kommunal veg, medan regelverk for gateleige på kommunal veg regulera når kommunen vil krevje leige for slike tiltak.

Sjå høyringa og gi ditt innspel