Venskapsbyar, Demensvenleg samfunn og Moa legesenter A/S

Torsdag 1. juni er det klart for nytt kommunestyremøte. I artikkelen kan du finne sakspapira, lenke til direktesendinga og eit utval frå sakslista.

talerstol i bystyresalen i Ålesund  - Klikk for stort bilete Peder Pttp Dybvik

På torsdag er det ei lang rekke saker som skal opp til behandling. 

Blant desse er:

  • Kvartalsrapport pr. 31.03.23 Ålesund kommune med budsjettrevisjon
  • Budsjettkontroll for dei kommunale føretaka etter første tertial
  • Endring av reglement 13 Pluss - Tilsynstilbud etter skoletid for ungdom med nedsett funksjonsevne
  • Vennskapsbysamarbeid
  • Søknad om tilskudd - Dale-Oen
  • Manglande akutt tilbod innan alderspsykiatri - Helse Møre og Romsdal
  • Orientering om Demensvenleg samfunn - Ålesund kommune 202
  • Pårørandestrategi for Ålesund kommune for perioden 2023- 27
  • Verksemdoverdraging av Moa Legesenter A/S - politisk behandling

I tillegg er det meldt inn fleire interpellasjonar frå kommunestyrerepresentantane, og ei orientering om trusselbildet og kommunen sitt arbeid med beredskap og informasjonssikkerhet.

Du kan finne sakspapira i Innsyn.

Direktesendinga vert strauma på KommuneTV.