Utslepp av ureinsa avløpsvatn ved Åse reinseanlegg

Utslepp av ureinsa avløpsvatn ved Åse reinseanlegg

Grunna ombygging av reinseanlegget må drifta innstillast frå og med fredag 17. til og med fredag 24. juni. I perioden rår vi om å ikkje bade eller vasse i området Åsestranda – Geileberget.Taket på Åse renseanlegg - Klikk for stort bilete 

Det betyr at ureinsa avløpsvatn sleppast direkte ut i Åsefjorden ved reinseanlegget. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har behandla søknad om produksjonstopp i denne tida, og godkjend søknaden.

I perioden rår vi om å ikkje bade eller vasse i området Åsestranda – Geileberget. Ved eit direkte utslepp over så kort tid, blir avløpsvatnet fortynnt langs fjorden.

Ålesund kommune beklagar dei ulemper dette måtte medføre.
 

Til toppen