Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Siste nytt

Utsatt frist for lag og organisasjonar

Klikk for stort bildeFrå Fellesverket i Ålesund. Tone Molnes  Er du med i eit lag eller ein organisasjon som utfører helse - og sosialrettede oppgåver? No kan dere søke om støtte, og fristen er utsatt til 24. april.

Ålesund kommune kan gi tilskot til frivillige lag og organisasjonar som utfører helse - og sosialrettede oppgåver mot innbyggarane i Ålesund kommune.

Tilskota blir gitt etter søknad frå lag og organisasjonar i Ålesund kommune, og blir fortrinnsvis tildelt konkrete prosjekt.

Korps og idrettslag må søke kulturmiddel for støtte til den generelle verksemda si. Helse- og sosialmiddel kan likevel bli søkt til spesifikke aktivitetar som til dømes tar sikte på å betre integrering, kjempe mot barnefattigdom og liknande.

Søk

På grunn av koronasituasjonen er søknadsfristen utsatt til 24. april

Søk om tilskudd til lag og organisasjoner med helse- og sosialformål

Til toppen