Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 1. april 2023.

Sauser som beiter ved fjorden - Klikk for stort bilete Darya Tryfanava

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal fremme natur- og kulturverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureining frå jordbruket.

Søknadsfrist for 2023 er 1. april.

Les meir om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Meir informasjon

Det er kommunen gjer vedtak i tilskotsordninga. For meir informasjon og rettleiing om regelverket og om søknadsprosesse, kontakt Nordre Sunnmøre landbrukskontor. Kontaktperson er Kårstein Haram.

Til toppen