Siste nytt

Tilskot til lag og organisasjonar med helse og sosialformål

Ålesund kommune kan gi tilskot til frivillige lag og organisasjonar som utfører helse - og sosialrettede oppgåver mot innbyggarane i Ålesund kommune. Ny søknadsfrist er 24. april.

Tilskota blir gitt etter søknad frå lag og organisasjonar i Ålesund kommune, og blir fortrinnsvis tildelt konkrete prosjekt.

Korps og idrettslag må søke kulturmiddel for støtte til den generelle verksemda si. Helse- og sosialmiddel kan likevel bli søkt til spesifikke aktivitetar som til dømes tar sikte på å betre integrering, kjempe mot barnefattigdom og liknande.

Søk

Søknadsfristen på grunn av korona-situasjonen utsatt til 24. april

Søk om tilskudd til lag og organisasjoner med helse- og sosialformål

Til toppen