Siste nytt

​​​​​​​Slutt på lokal forskrift

Koronavirus shutterstock_1669704829.jpg - Klikk for stort bileteKoronavirus shutterstock_1669704829.jpgDen lokale forskrifta til Ålesund kommune opphøyrer ved midnatt 13. april. Regjeringa har lagt fram nye nasjonale reglar som gjeld frå midnatt, natt til fredag 16. april. Det er dei nasjonale reglane som gjeld framover.

Skolane i Ålesund vil frå onsdag 14.4 gå over på gult nivå. Skolar som har særlege grunnar vil kunne halde fram på raudt nivå fram til og med fredag 16. april. Dette gjeld også dei videregåande skolane i Ålesund.

Den einskilde skole vil orientere elevar og foreldre om kvar undervisninga blir organisert frå onsdag 14.4.21. Frå neste uke vil alle skolane ha undervisning i tråd med retningslinjene for gult nivå. Barnehagane vil som fortsette på gult nivå.


Ordførar Eva Vinje Aurdal - Klikk for stort bileteOrdførar Eva Vinje Aurdal Ålesund kommune  - Ålesund kommune har ein fallande smittetrend og ein oversiktleg situasjon. Vi vel derfor ikkje å forlenge den lokale forskrifta, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

 

Opnar opp for trening

Når forskrifta opphøyrer kan treningssenter opne i frå onsdag 14. april. Det er heller ikkje lenger påbod om bruk av munnbind. Likevel er det kommunen sine råd å fortsette å bruke munnbind i dei situasjonane der ein ikkje klarer å halde avstand. Frå fredag 16. april tilrår regjeringa å halde minst 1 meter avstand til andre.

Sjølv om den lokale forskrifta opphøyrer vil det vere skjenkestopp fram til fredag 16. april, i tråd med dei gjeldande nasjonale reglane.

 Kommuneoverlege Olav Mestad oppmodar likevel alle til å følgje smittevernråda:

 

-Koronasituasjonen er likevel ustabil og det kan kome fleire utbrot. Vi oppmodar alle om å følgje smittevernråda, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

 

Dei nasjonale reglane som gjeld framover

Når kommunen si lokale forskrift opphøyrer er det dei nasjonale reglane som gjeld. Dei gjeldandene nasjonale reglane står fram til dei nye startar frå midnatt, natt til fredag 16. april. På Helsenorge.no står dei til einkvar tid gjeldande reglane og råda.

Anbefalinger for hele landet
Kjelde: Hentet frå regjeringa.no (bokmål)

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)


Regler for hele landet

 

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Helsenorge.no blir oppdatert fortløpande om dei nye nasjonale reglane som gjeld frå midnatt, natt til 16. april. 

Til toppen