Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Siste nytt

Sakspapir til politiske møte

Vi har samla sakspapir til alle komande politiske møter framover. Postlister og møteplan er mellombels utilgjengeleg på grunn av teknisk feil. 

Formannskapet -  møte 20.10 

Innkalling - Ålesund formannskap - 20.10.2020 (L)(426236) (PDF, 2 MB)

Protokoll - Ålesund formannskap - 20.10.2020 (PDF, 312 kB)

Kommunedelsutvala - møte 22.10.

Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 (PDF, 162 kB)

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til uttale i kommunestyrekomiteane (PDF, 5 MB)

Tertialrapport 2 - 2020

Tertialrapport 2 - 2020. Sak til kommunestyrekomiteane (PDF, 17 MB)

Komite for helse og omsorg - møte 26.10

KH - 26.10.2020 innkalling (PDF, 15 MB)

Komite for kultur og medborgarskap  - møte 26.10.

KKM 261020 - Innkalling (PDF, 21 MB)

Komite for oppvekst - møte 26.10.

KO - 26102020 - Innkalling (PDF, 13 MB)

Komite for teknisk, miljø og samferdsel - møte 26.10.

KTMS - 26.10.2020 innkallinga (PDF, 50 MB)

Planutvalet - møte 27.10 (utsett møte)

Planutvalet20.10 (PDF, 7 MB)

Til toppen