Siste nytt

Sakspapir til politiske møte

Vi har samla sakspapir til alle komande politiske møter framover. Postlister og møteplan er mellombels utilgjengeleg på grunn av teknisk feil. 

Formannskapet -  møte 20.10 

Innkalling - Ålesund formannskap - 20.10.2020 (L)(426236) (PDF, 2 MB)

Protokoll - Ålesund formannskap - 20.10.2020 (PDF, 312 kB)

Kommunedelsutvala - møte 22.10.

Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 (PDF, 162 kB)

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til uttale i kommunestyrekomiteane (PDF, 5 MB)

Tertialrapport 2 - 2020

Tertialrapport 2 - 2020. Sak til kommunestyrekomiteane (PDF, 17 MB)

Komite for helse og omsorg - møte 26.10

KH - 26.10.2020 innkalling (PDF, 15 MB)

Komite for kultur og medborgarskap  - møte 26.10.

KKM 261020 - Innkalling (PDF, 21 MB)

Komite for oppvekst - møte 26.10.

KO - 26102020 - Innkalling (PDF, 13 MB)

Komite for teknisk, miljø og samferdsel - møte 26.10.

KTMS - 26.10.2020 innkallinga (PDF, 50 MB)

Planutvalet - møte 27.10 (utsett møte)

Planutvalet20.10 (PDF, 7 MB)

Til toppen