Siste nytt

Lyst på oppdrag som støtte -/fritidskontakt?

Flere folk i skogen som balanserer på trestokk. - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto folk som er på tur Shutterstock Førebygging og meistring i Ålesund kommune treng fleire støtte-/fritidskontaktar for vaksne over 18 år. Som støtte- /fritidskontakt er du med på å gjere fritida til eit anna menneske meir meiningsfull. Du er med på å bistå andre til å delta på fritidsaktivitetar (kino, symjehall, trening), bistå til auka sosial kompetanse og til at eit anna menneske får positive opplevingar.

  • Vi gjer merksam på at ein er på oppdrag for kommunen, ein er ikkje fast tilsett.
  • Som støtte- /fritidskontakt arbeider du ca. 3-4 timar i veka.

Noe for deg? 

Høyrest dette interessant ut, ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale med ein av konsulentane våre:

Isabel Fylling Knutsen                                                            Jenny Ann Westad

70 16 30 52 / 47 76 27 02                                                      70 16 30 53 / 47 76 37 81

isabel.fylling.knutsen@alesund.kommune.no                   jenny.ann.westad@alesund.kommune.no

Til toppen