Siste nytt

Løvenvold kino er seld

Kinoen vart seld kr 4,4 millionar til Løvenvold Theater Eiendom AS (SUS). Selskapet er eigd av Br. Jangaard AS og H I Giørtz Sønner AS. Fleire ting skal avklarast før overtakinga, men det er Momentium Venue AS er leige lokala av den nye eigaren. Foto av fasaden til Løvenvold kino  - Klikk for stort bilete 

Løvenvold kino vart lagt ut til sals i den opne marknaden (på FINN) i byrjinga av september 2021. Prisantydningen, kr 4,4 millionar, tilsvarer gjennomsnittet av dei to takstar som er innhenta. 

Ålesund kommunale eigedom KF inngjekk dialog med ein av interessentane, som gav bod tilsvarande prisantydningen. Bodet inkluderer ei konseptskildring. Budgiver har tatt ulike atterhald om godkjennelse frå offentlege myndar (bygningsmyndane, skjenkeløyve, kapasitet, brann og trygging) og dessutan om godkjennelse frå sameiet. Atterhalda må avklarast før overtakinga, som skal skje seinast 01.07.2022. Bodet vart akseptert av Ålesund kommunale eigedom KF fredag 26.11.2021.

Kjøpar er: Løvenvold Theater Eiendom AS (SUS). Selskapet er eigd av Br. Jangaard AS og H I Giørtz Sønner AS.

Kjøpar har til hensikt å leige ut lokala til Løvenvold Theater AS (SUS). Selskapet er eigd av Momentium Venue AS.

Vi går no i ein prosess der atterhalda skal avklarast slik at salet kan gjennomførast seinast 01.07.2021.

- Eg er glad for at bygget blir varetatt og pussa opp. Kultur- og kinoaktiviteten som Momentium legg opp til er midt i blinken for bygget og for sentrum, uttaler kultursjef Oskar Skulstad seg. 

Litt om bygget og kinoen

Løvenvold kino (opphavleg Løvenvold Theater) vart ferdigstilt i 1923, i stumfilmtidens viktigaste periode. Han var i bruk som kino fram til koronastengningen i mars 2020. Kinoen har unike kulturhistoriske kvalitetar, er gjennomgåande godt bevart og er lite endra i forhold til det opphavlege uttrykket sitt. Kinolokala vart freda i 1997. 

Ålesund kommunestyre vedtok 27.05.2021 å legge kinoen ut for sal. Det er sett nokre føresetnader for salet, herunder krav om at kinoen skal nyttast til eit omfang av kulturtilbod for kultur og filminteresserte, 5-7 dagar i veka, med hovudvekt på kinofremvisning til eit breitt publikum. Vidare skal Ålesund kommune ha forkjøpsrett ved videresalg.

Det har vore ønskeleg å finne ein ny eigar med ein langsiktig plan for bruken av lokala, og som kan gjere nødvendige investeringar både i næraste framtid for å setje lokala i stand og dessutan halde eigedommen ved like over tid. Det har òg vore sentralt at kjøpar av eigedommen har respekt for og medvit omkring vernebestemmelsene og ønsker å fremme kulturaktivitet og byutvikling og dessutan førebygge forfall av eigedommen.

Til toppen