Legevakt opnar igjen til hausten

Frå 1. september opnar Ørskog legevakt. Gledeleg for alle involverte, men først og fremst er det viktig for alle innbyggarane, fortel kommuneoverlege Alexander Wiig. 

Legevakt-bil - Klikk for stort bilete Majoma Media

Det var på grunn av bemanningsutfordringar at ein valde å stenge legevakta frå desember 2022 til 1. mars i år. Sidan mars har det vore etablerte ny driftsmodell med regelmessige, men avgrensa opningstider, for fredag, laurdag og søndag.

- Den gradvise gjenopninga (helgeope) var for å sikre stabilitet og kontinuitet. Det ser vi no har fungert som planlagt. Med eit godt vaktlag gler vi  oss til å allereie vere i dagleg drift etter sommaren.

Frå 1. september vil Ørskog legevakt vere open på dagleg basis. Opningstidene er kvardagar kl. 18.00 -  21.00. Laurdag og søndag kl. 12.00 - 20.00.

I tillegg vil drift også på kvardagane avlaste legevakta på Åse, som har måtta tole ekstra belastning i perioden.

- Gjenopninga er eit resultat av langsiktig konstruktivt arbeid for å finne nye løysingar og god planlegging frå både legar, støttepersonell og samarbeidskommunane. Vi kjenner oss trygge på at gjenopninga vil vere permanent, avsluttar Wiig.