Kolonnekøyring i Valderøy og Ellingsøytunnelen

Kolonnekøyring i Valderøy og Ellingsøytunnelen

Statens vegvesen melder at frå og med søndag kveld 12. mars blir det kolonnekøyring kveld og natt i Valderøytunnelen på riksveg 658 i Ålesund og Giske kommunar i Møre og Romsdal. Cirka to veker etterpå startar tilsvarande jobb i Ellingsøytunnelen.

Menn i taket på tunnel som jobbar.  - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto frå Statens vegvesen, Ferifjordtunnelen Statens vegvesen

Utskiftinga av vifter i Valderøytunnelen vil bli sluttført før kolonnekøyring i Ellingsøytunnelen startar. Samla er det berekna vel ein månad for å komme i mål med begge tunnelane. Tunnelane vil bli opna opp for ordinær trafikk så snart arbeida er avslutta. 


Slik blir kolonnekøyringa

Regimet for kolonnekøyring blir slik i for Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen 

  • Det blir kolonnekøyring mellom klokka 21:00 og 06:00 alle dagar medan arbeida går føre seg. 
  • Frå klokka 21:00 til 24:00 blir det køyrt to kolonnar parallelt for å avgrense ventetida (estimert ventetid ca. 10 minutt). 
  • Frå klokka 24:00 til 06:00, når trafikken er mindre, blir det køyrt ein kolonne (estimert ventetid ca. 20 minutt). 
  • Mellom kl. 06:00 og 21:00 går trafikken som vanleg. 

Trafikantar bør berekne ekstra tid 

Det blir oppmoda til at trafikantar planlegg ekstra tid knytt til forseinkingane som vil komme av desse arbeida.  

– Det er veldig viktig at skilting og trafikkavvikling blir respektert, og at trafikantane følgjer anvisingane til kolonnekøyringa. Tryggleiken for trafikantane og dei som arbeider i tunnelen må komme først, seier byggeleiar Ivar Bjørkedal i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen har informert ramma etatar, kommunar og nødetatar om arbeida som skal gjerast gjennom arbeidsvarsling. Det blir eit eige regime for nødetatane, slik at nødvendige omsyn til kritisk utrykking blir vareteken. Busstransport vil følgje kolonnekøyring som andre trafikantar. 

– Kolonnekøyring er einaste alternativ for å få gjennomført desse viktige arbeida på ein sikker måte. Vi beklagar ulempene det medfører, seier Bjørkedal. 

Planlagd utskifting

Det er ca. halvparten av viftene i dei to tunnelane som skal skiftast. Andre vifter vart skifta ut når tunnelane vart rehabiliterte i 2018. Vifta som blir no skifta ut er frå 2003 og 2008. Det er 38 viftar som skal skiftast ut i Valderøytunnelen og 34 viftar som skal skiftast ut i Ellingsøytunnelen. Det er Kraftmontasje AS som er utførande entreprenør av arbeida.

Sjå meir informasjon på Statens vegvesen si side

Til toppen