Helseplattformen er live i Ålesund kommune 

Journalsystemet er no i drift i det som er den 10 kommunen i Norge. Omlegginga gjekk etter plan.   

Kommunedirektøren og innføringslederen av helseplattformen i ålesund kommune.JPG - Klikk for stort bileteInnføringsleiar Ann Kristin Røyset i lag med kommunedirektør Jon Steven Hasseldal

Klokka 21.37 er alle nødvendige aktivitetar gjennomførte og godkjende. Dermed kunne det som planlagt gå ut melding om full overgang til nytt system kl. 22.00. Dei nærare 3500 tilsette er no over på det nye arbeidsverktøyet sitt. 

Jon Steven Hasseldal, kommunedirektør i Ålesund kommune, deltok i nedtellinga fredag kveld: - Eg er utruleg stolt av dykk, de har gjort ein fantastisk jobb, seier han om alle som har delteke i arbeidet. 

– Alt gjekk så langt etter planen. Tilsette har gjort ein fantastisk innsats med å gjere seg klar for å ta i bruk det nye systemet. Eg er letta over at me no har komme oss over på den andre sida, seier kommunalsjef for helse og omsorg Synnøve Vasstrand Synnes. 

Konstituert administrerande direktør Trond Utne i Helseplattformen seier seg samd.  

- Eg er stolt av teama hos oss som saman med mange dyktige tilsette i Ålesund kommune har lagt ned ein formidabel innsats til produksjonssettingen i kveld. Ålesund har gjort ein kjempejobb med å rydde i gamle data. Ryddejobben reduserer moglegheitene for at ein del problem skal oppstå når dei tek i bruk Helseplattformen. 

Helseplattforma er integrert med meir enn 100 system og nasjonale løysingar. Journalløysinga blir levert av amerikanske Epic Systems og identitets- og tilgangsstyring av IBM Norge.