Gi oss di meining om forslaga til lokale forskrifter i dei to nye kommunane

Haram kommune og Ålesund kommune treng nye lokale forskrifter i samband med kommunedelinga 1. januar 2024. Les forslag til nye forskrifter og send oss dine innspel. 

Foto av et par hender som holder et brev - Klikk for stort bilete

Forslag til forskrifter om gebyr for vatn, avløp, renovasjon, tømming av mindre avløpsanlegg, feiing, private planar, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling, eigarseksjonering,  og sakshandsaming, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket er lagt ut til offentleg høyring. 

Sjå høyringa og send oss ditt innspel 

Dokumenta er også lagt ut i papirversjon på dei fem innbyggartorga i Ålesund kommune.

Høyringsfristen er 20. august 2023.