Frivillige lag og organisasjonar kan søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan søke momskompensasjon

Illustrasjonsbilde av vaffelhjerte og mennesker - Klikk for stort bileteNo kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon.

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. 

Søknadsfristen er 1.september. Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på lottstift.no.

Til toppen