Første møte i nytt formannskap

Store saker står på agendaen for eit nytt formannskap i Ålesund kommune. Les sakspapira, og sjå direktesendinga her.

Nærbilde av fleire folk i møte. Mann i fokus rekker opp fingeren. - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde Marit Brunstad / Ålesund kommune

Sjølv om dagens Ålesund kommune først vert avvikla ved nyttår, er det nokre saker det påtroppande politiske styret må ta stilling til allereie no. I det første formannskapsmøtet skal ein ta stilling til budsjett og økonomiplan, ei rekke forskrifter og skjenkeløyve til både Odeon Kino på Moa, og nye Løvenvold teater.

Sakspapira til alle møter i den nye kommunen er i ei ny nettløysing, og ikkje på samme nettstad som ein er vant til å finne sakspapir. 

KommuneTV vil vise direktesending, og huse opptak av møtet i etterkant. 

Heile sakslista er som følger:

 • 002/23 Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Ålesund kommune
   
 • 003/23 Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Ålesund kommune, Møre og Romsdal
   
 • 004/23 Godkjenning av forskrift om gebyr for private planar, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og seksjonering - Ålesund kommune
   
 • 005/23 Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Ålesund kommune, Møre og Romsdal
   
 • 006/23 Tilskott til drift av veterinærpraksis på dagtid i Haram  veterinærdistrikt
   
 • 007/23 Budsjett 2024, Handlings- og økonomiplan 2024-2027
   
 • 008/23 Forskrift om renovasjon, Ålesund kommune, Møre og Romsdal
   
 • 009/23 Forskrift om tømming av slam og avløpsvatn frå mindre  avløpsanlegg, Ålesund kommune, Møre og Romsdal
   
 • 010/23 God Helse-samarbeidsavtale 2024-2027
   
 • 011/23 Løvenvold Theater AS - søknad om alminneleg bevilling for skjenking av alkoholhaldig drikk
   
 • 012/23 Odeon Kino AS - søknad om alminneleg bevilling for skjenking av alkoholhaldig drikk
   
 • 013/23 Regelverk for gateleige ved mellombelse bygg- og anlegggsarbeid
   
 • 014/23 Retningslinjer for arbeidsløyve på kommunal veg Side 2 av 64
   
 • 015/23 Selskapsavtale - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
   
 • 016/23 Val av medlemmer til partssamansett utval 2023-2027