Siste nytt

Forseinka fakturering i januar

Dette gjeld i hovudsak abonnement som til dømes barnehage, SFO og helse/omsorg.

Faktura for husleige er sendt ut.

Forseinkinga gir ingen andre konsekvensar for deg enn at det kan verte tettare forfall for januar og februar.
Dersom forseinkinga skulle drøye lenge, kan det eventuelt vere aktuelt å utsette forfallet i februar.

Til toppen