Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Siste nytt

Formannskapsmøte tysdag 5. oktober

På agendaen står mellom anna ekstraordinær generalforsamling i Bingsa Gjenvinning AS, budsjettkontroll, breidde på ny bru over Brosundet og avklaring rundt Spjelkavik Arena. Møtet er fysisk og du kan følgje det på Kommune-Tv eller på facebooksiden vår frå klokka 09.30.Foto av Hellebroa og Brosundet - Klikk for stort bilete 

På sakslista står blant anna: 

 • Ekstraordinær generalforsamling i Bingsa Gjenvinning AS
 • Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll
 • Val av selskapsmodell for eit samla miljøselskap
 • Kapital og investeringsbehov 2021 - Sørsida Utvikling AS
 • Avklaringar knytt til Spjelkavik Arena
 • Eigarutvalet si forventning til vidare prosess kring vekstbedriftene i Ålesund kommune
 • Budsjettkontroll pr. juli 2021
 • Justering av rekneskapsmessig opniningbalanse
 • Breidde på ny bru over Brosundet
 • Ålesund kyrkjelege fellesråd – garanti for låneopptak
 • Gbnr. 481/9 - Klage på delegert vedtak - frådeling av våningshus.
 • Haram vindkraftverk - Høring av program for etterundersøkelse fugl

Møtedokument og web-tv

Alle saksdokument til møtet ligg i møteportalen vår.  Du kan sjå møtet direkte i Kommune-TV, se over, eller på facebooksiden vår. Protokollen frå møte kjem ut på same lenke når den er godkjent. 

Til toppen