Fleire samarbeidsavtalar opp i kommuneutvala

Torsdag 31. august er det møte i kommuneutval Ålesund og Haram. Her skal fleire vertskommunesamarbeid opp i møta, blant anna innan kulturskoletilbod, landbrukstenester og ei rekke nye selskapsavtaler. Møta startar kl. 09.000 og blir sendt direkte på Kommune-TV. 

Gruppe med tilhøyrarar med kvinne som held foredrag i bakgrunnen - Klikk for stort bileteKommuneutval Ålesund har formannskapssalen som møtestad Jon Åge Giske Andersen

Det er så og seie like saker som skal opp i møtet den 31. august: Her er sakslista til møtet: 

  • Prinsipp for deling av eigedelar, gjeld og eigenkapital i Ålesund kommune mellom Haram kommune og Ålesund kommune
  • Organisering av kulturskoletilbodet frå 2024 - vertskommuneavtale
  •  Samarbeid for landbrukstenester - vertskommuneavtale
  •  Samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF
  • Ny selskapsavtale for Sunnmøre regionråd IKS
  • Ny selskapsavtale for Åknes/Tafjord beredskap IKS 039/23 Referatsaker 040/23 Eventuelt - spørsmål - orienteringa

I tillegg skal kommuneutval Haram ha oppe sak om reglement for folkevalde organ - forslag frå arbeidsutvalet. 

 

Kommuneutval Ålesund

Møtet starta kl. 09.00 og opptaket ligg på Kommune-TV:

Ålesund KommuneTV

 

Sjå saksliste og dokument til kommuneutvalg Ålesund


Kommuneutval Haram

Møtet startar kl. 09.00 og du kan følge sendinga på Kommune-TV. 
 

Sjå saksliste og dokument til kommuneutval Haram