Felles formannskapsmøte for Sula og Ålesund kommunar, 15. august

Felles formannskapsmøte for Sula og Ålesund kommunar, 15. august

Formannskapa i Sula og Ålesund samlar seg i felles møte førstkomande måndag, 15. august kl 0900. Dette er eit informasjonsmøte der formannskapa vil få presentert rapport for Kvasnes reinseanlegg utarbeidd av Norconsult.sommar utsyn frå kvasneset.jpg - Klikk for stort bilete 

Møtet er ope for publikum, men det vert òg sendt på Ålesund kommune sitt kommune-TV. Også innbyggarane i Sula kan følgje sendinga derifrå.

Bakgrunnen for rapporten er eit vedtak i Ålesund kommunestyre i sak 161/21 i møte 24.06.21:

5. Det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av kostnadsberegningene i prosjektet.

Formålet med kvalitetssikringen skal være å redusere usikkerhet knyttet til prosjekt- og driftskostnader samt å vurdere mulige kostnadsreduksjoner innenfor foreslått teknisk og bygningsmessig konsept, samtidig som miljøaspektene ivaretas. Uavhengig kvalitetssikring må gjennomføres slik at dette ikke får konsekvenser for planlagt framdrift. Inndekningen av kvalitetssikring belastes Kvasnesprosjektet.

Du kan lese heile saka frå Ålesund på følgjande lenke.

Same sak var oppe i Sula kommunestyre i sak 045/21 i møte 22.06.21. Saka finn du her.

Til toppen