Siste nytt

Ekstra høg vasstand frå 13. til 15. januar

Folk blir oppmoda om å passe på at båtane er godt festa, og å sikre lause gjenstandar inne i naust og i strandsona.

Hold deg oppdatert på Kartverket si heimeside.

Til toppen