Desse har søkt på stillinga som Kommunalsjef for oppvekst

Totalt 12 personar søkte på stillinga.

Menn og kvinner på en stolrad - Klikk for stort bilete Shutterstock

Då søknadsfristen gjekk ut den 8. september var det kome inn søknad frå 12 søkarar til stillinga, men ein av kandidatane har trekt seg. 

-Eg er fornøgd med søkarlista, det er mange gode kandidatar som har søkt, seie Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal

Desse har søkt på stillinga
 

Offentleg søkarliste som kommunalsjef oppvekst
Namn Stilling Bustad
Engum, Anne-Lene (51) K Oppvekst- og kultursjef Lesja
Kandidaten har trekt seg ***** *****
Sæth, Evy-Kristin (47) K Seksjonssjef barnehage Tennfjord
Zafar, Muhammad Khubaib (35) M Assistant Operations Manager Ålesund
Strand, Malin (41) K daglig leder Ålesund
Stavdal, Solfrid (52) K Verksemdsleiar Pedagogisk fagsenter Ørskog
Arntzen, Bjørn (43) M Enhetsleder Fiskarstrand
Drønnen, Merethe (56) K Førsteamanuensis Ålesund
Dyb, Vivian Oddrun (56) K Seksjonssjef/assisterande kommunalsjef Ålesund
Viddal, Camilla Lorgen (44) K Rektor Ellingsøy
Heimdal, Britt Leira (50) K Rektor/virksomhetsleder, Giske ungdomsskole Ålesund